Nowe taryfy za odprowadzanie wody i ścieków


Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie informuje, że z dniem 12.06.2018 r. następuje zmiana ceny wody i ścieków zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr GD.RET.070/183/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018 r.

Nowe taryfy