OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Wójt Gminy Rogóźno zarządza przeprowadzenie o okresie od 3 września 2018 r. do dnia 16 września 2018 r. na terenie gminy Rogóźno konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zebrania propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) pisemnego zgłaszania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacji do projektu

Uchwały Rady Gminy Rogóźno, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rogóźno

Rogóźno 91 b 86-318 Rogóźno, drogą elektroniczną w formie mailowej na adres e-

mail:info@rogozno.ug.gov.pl . lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rogóźno

2 ) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub rady działalności

pożytku publicznego.

Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok dostępny jest TUTAJ.

Podstawa prawna : ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 12.06.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Lista załączników: