Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego


Wójt Gminy Rogóźno informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w  uprawach rzepaku i rzepiku ozimego spowodowanych zjawiskiem suszy w miesiącu wrzesień 2018 r.  Wypełniając wniosek należy uwzględnić całość planowanej produkcji roślinnej oraz zwierzęcej w gospodarstwie zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie , który składany będzie w 2019 roku.  Druki znajdują się w Urzędzie Gminy Rogóźno (pokój nr 17) oraz na stronie internetowej. 

Termin składania wniosków : do 30.10.2018 r. 

Wniosek susza_wrzesień.docx

Wniosek susza_wrzesień.pdf