Gmina Rogóźno na trzecim miejscu listy rankingowej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019


W dniu 13.11.2018r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski opublikował wstępną listę rankingową inwestycji drogowych , które otrzymają dofinansowanie w 2019 roku z ww. Programu.

Nasza gmina znalazła się na wysokim trzecim miejscu listy i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka – etap I. Dofinansowanie wyniesie 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. 740 000 zł.

Link do listy rankingowej