ZMIANY W USTAWIE O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH


Od 1 stycznia br. zaczęły obowiązywać przepisy, które podnoszą limit paliwa, do jakiego można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r..

Dla producenta rolnego posiadającego bydło do wniosku o zwrot podatku dodatkowo dołącza się:

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.546 oraz z 2018 r. poz. 1642).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych;
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Zwrot podatku będzie wypłacany w następujących terminach:

1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.;

1 – 31 października 2019 r. w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r..

 

UWAGA – OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU!!!

Wniosek o zwrot akcyzy – kliknij aby pobrać

Załącznik do wniosku zestawienie faktur – kliknij aby pobrać