Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.


Wójt Gminy Rogóźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.