Zbiórka odpadów z gospodarstw domowych


 

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że w marcu br. na terenie Gminy Rogóźno odbędzie się zbiórka następujących odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

  • sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), żarówki;
  • opony (tylko samochodowe), akumulatory, chemikalia;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowo-budowlanych.

Osoby, które nie mają możliwości organizacyjnych dostarczyć odpadów do w/w miejsc (osoby starsze, samotne) mogą telefonicznie pod nr 56 468 7 025 zgłosić fakt posiadania odpadów 2 dni przed planowanym terminem wywozu. Odpady zostaną od nich odebrane w tym samym dniu, po dokonanej zbiórce w wyznaczonych miejscach.

Terminy wywozu w/w odpadów w poszczególnych sołectwach znajdują się w załącznikach.

Ogloszenie o zbiórce Gmina Rogóźno 16.03.2019

Ogloszenie o zbiórce Gmina Rogóźno 23.03.2019

Ogloszenie o zbiórce Gmina Rogóźno 30.03.2019