Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.


Tekst zarządzenia