Zaproszenie na badania raka piersi


Wójt Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza na bezpłatną mammografię w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.