INFORMACJA O WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że w dniach 17.06.2019-25.06.2019 w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b (pokój nr 17) w godzinach pracy urzędu do wglądu wyłożony został spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach. W tych dniach istnieje możliwość naniesienia poprawek na spisie, dlatego zainteresowanych rolników prosimy o sprawdzenie swoich danych. Kandydaci na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. powinni złożyć w siedzibie Urzędy Gminy niezbędne dokumenty w celu rejestracji swej kandydatury, wzory dokumentów dostępne są po adresem http://www.kpir.pl/?page_id=8642 Wybory do Izb Rolniczych odbędą się w dniu 28 lipca 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie w godzinach od 8:00 do 18:00. Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 46 88 485 lub w pokoju nr 17.