Informacja o uzyskanej przez Gminę Rogóźno dotacji na poprawę standardu pomieszczeń do przygotowania i spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Szembruczku


Wójt Gminy, informuje że Gmina Rogóźno stała się beneficjentem wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.

Przyznane dofinansowanie wynosi 24.634 zł, wkład własny Gminy Rogóźno wynosi 6.159 zł. Koszt całkowity na realizację zdania to kwota 30.793 zł.

Przyznane środki zostaną wykorzystane na doposażenie i poprawę standardu pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania i spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Szembruczku, w szczególności na: remont podłogi, ścian i sufitu w jadalni, zakup nowego wyposażenia do jadalni (stoły, krzesła, regał i szafa) oraz remont podłogi, ścian i sufitu, wymiana okna dachowego i drzwi w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków. Wymianie ulegną także instalacje elektryczne w obydwu pomieszczeniach.