Świetlna impreza z LGD “Vistula”


Zarząd LGD “Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  – Panem Krzysztofem Chodubskim serdecznie zapraszają na plenerową imprezę, która odbędzie się 20 LIPCA br. od godz. 17.00 na terenie ruin zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim.

Piknik ten jest okazją do spotkania z Lokalną Grupą Działania, do zapoznania się z zakresem działań realizowanych przez LGD, szczególnie w zakresie wdrażania założeń zaplanowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD “Vistula” na lata 2016-2023.