Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno


Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szembruczku, Szembruczek 22, 86-318 Rogóźno

Treść zarządzenia