Dożynki 2019


Wójt Gminy Rogóźno, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Starostowie Dożynek serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Dożynkach Gminnych, które odbędą się 7 września 2019 r. na boisku szkolnym w Rogóźnie.

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Prastara uroczystość jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.