Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Rogóźno.


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że najbliższych tygodniach na terenie Gminy Rogóźno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację na terenie Gminy przeprowadzą pracownicy firmy EKOLOG Sp. z o.o. z Poznania. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac.