Spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD “Vistula – Terra Culmensis”.


Wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD “Vistula – Terra Culmensis” działających już w kole lub chcących założyć koło gospodyń wiejskich zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych, które pozwolą uzyskać lub poszerzyć wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia koła gospodyń wiejskich.

Pod poniższym linkiem można zapoznać się ze szczegółami oraz regulaminem rekrutacyjnym: