Konkurs plastyczny “Lecą gąski do książki”


Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Rogóźno wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym ,,Lecą gąski do książki”. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W konkursie oceniane będą prace plastyczne dzieci wykonane dowolną techniką, której motywem przewodnim będzie gęś. Maksymalny format pracy to A3. Należy je przesyłać od 4 do 15 listopada na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219 z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny gęsina”.

 

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do siedziby organizatora na uroczyste wręczenie nagród. Będą nimi zestawy plastyczne, książki, gry planszowe, dla młodszych dzieci zestawy klocków, dla starszych – elektroniczne gadżety.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów, a na odwrotnej stronie pracy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko dziecka, szkołę i klasę w których się uczy, telefon do rodzica/opiekuna) – do pobrania stąd.

 

Regulamin konkursu dostępny tutaj.