Nasz Dzielnicowy


W związku z sygnałami ze strony mieszkańców dotyczących zakłócania porządku i miru domowego na stronie internetowej Gminy Rogóźno zamieściliśmy dane kontaktowe do kierownika rewiru oraz dzielnicowych z naszej gminy. Ich dane kontaktowe można znaleźć w menu „Dla mieszkańców” w zakładce „Nasz dzielnicowy”. Należy pamiętać, że dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego.