Projekt badawczy dla przedsiębiorców GOSPOSTRATEG – „Regiogmina”


 

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w badaniu ankietowym. Badanie to jest częścią projektu badawczego GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będzie wypracowanie konkretnych instrumentów wsparcia dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=pl