Komunikat w sprawie jakości wody w Kłódce.


W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Kłódce.

Komunikat – Kłódka