Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Rogóźnie informuje, że Wójt Gminy Rogóźno Zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Zapraszamy do składania ofert.

Zarządzenie. pdf

Wzór oferty.doc

Wzór oferty.pdf