Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu dla odbiorców wody dostarczanej przez wodociąg publiczny w Szembruku.