Mapa planowanego przebiegu linii kolejowej nr 5 w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego w GOK Rogóźno.


W związku z przeprowadzanymi przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. konsultacjami społecznymi, dotyczącymi opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), Wójt Gminy Rogóźno opiniuje negatywnie i wyraża sprzeciw wobec wariantu przebiegu linii kolejowej przez miejscowości: Kłódka, Białochowo, Skurgwy, Zarośle, Gubiny i Jamy. Odnosi się natomiast pozytywnie do proponowanego przebiegu linii przeprowadzonej przez teren miasta-gminy Grudziądz, a tym samym budowy dworca kolejowego Kolei Dużych Prędkości. Opinia, uwzględniająca rozmowy z mieszkańcami gminy, zostanie przedstawiona Radzie Gminy Rogóźno.

Stanowisko Wójta Gminy Rogóźno – w formie uwag do projektu w konsultacjach dotyczących SSL – Strategicznego Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – zostanie przesłane spółce CPK.

Każdy mieszkaniec gminy zainteresowany planowanym przebiegiem linii kolejowej szybkich przewozów może indywidualnie zgłosić swoje uwagi i przesłać je do CPK.

Na stronie https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej możesz zapoznać się ze szczegółami Strategicznego Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz złożyć uwagi do propozycji przebiegu korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji CPK.

Jednocześnie zgodnie z zapowiedziami z ubiegłotygodniowego spotkania w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie zostały zamieszczone w wersji papierowej mapy planowanego przebiegu linii nr 5 przez teren gminy Rogóźno.