Stanowisko Wójta Gminy w sprawie planowanego przebiegu ciągu nr 1 linii kolejowej nr 5 przez teren Gminy Rogóźno.