Dofinansowanie na wymianę pieca – skorzystaj.


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 6 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza tj. wymianę tzw. kopciuchów na nowy kocioł. Dotacja przyznawana jest po dokonaniu wymiany starego pieca na nowy w wysokości do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Warunki udzielania dotacji określone są w uchwale nr XVI/105/2020 Rady Gminy Rogóźno z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Rogóźno.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, na terenie Urzędu Gminy została wyłączona obsługa klientów w pomieszczeniach biurowych. W związku z tym przed udaniem się do urzędu prosimy o kontakt pod nr tel. 56/ 46 870 25 w celu uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku i wymaganych załączników. Wypełniony wniosek można złożyć w urzędzie w punkcie przyjęć mieszkańców, przesłać pocztą na adres urzędu lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji

Oświadczenie właściciela

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o uruchomienie dotacji