Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojemników na odpady.


Urząd Gminy Rogóźno zawiadamia, iż zamierza zbyć następujące pojemniki na odpady:
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – zielony – 12 szt.
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – niebieski – 5 szt.
•    Pojemnik plastikowy o poj. 1100 l – żółty – 1 szt.
•    Pojemnik koszowy metalowy o wymiarach ok. 110x90x100 cm – 16 szt.

Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:
1. Kupujący może złożyć ofertę kupna dowolnej ilości pojemników.
2. W przypadku złożenia kilku równoważnych ofert Sprzedający może wezwać potencjalnych nabywców do złożenia korekty zaproponowanej ceny. Materiał zostanie sprzedane kupującemu, który poda wyższą cenę.

Kontakt w sprawie postępowania
1. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą kontaktować się  w sprawach formalnych  z pracownikiem Urzędu Gminy p. Piotrem Kalickim pod numerem tel. 56 / 46 884 24.
2. Istnieje możliwość oględzin pojemników. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Rogóźno, p. Dorotą Grabowską pod numerem tel. 56 / 46 870 25.

Składanie ofert
Oferty kupna można składać bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno do dnia 04.05.2020 r. do godz. 12.00 na załączonym Formularzu. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Istnieje także możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej. Czytelny skan oferty można przesyłać w ww. terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl.

Minimalna cena za jaką Gmina Rogóźno zamierza sprzedać pojedynczy pojemnik wynosi: pojemnik plastikowy – 400 zł brutto (w tym VAT 23%); pojemnik koszowy – 200 zł (w tym VAT 23%).

Ogłoszenie o zamiarze zbycia pojemników na odpady – do pobrania.

Formularz oferty kupna pojemników na odpady – do pobrania.