Rząd wydał kolejne zalecenia i ograniczenia.


  • Od przyszłego czwartku zacznie obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej;
  • Do 19 kwietnia obowiązują wprowadzone obostrzenia dot. zachowania 2 m odległości, liczby osób w sklepach etc.;
  • Do 3 maja granice Polski pozostają zamknięte;
  • Uczniowie i nauczyciele pozostają w domach do 26 kwietnia;
  • Egzaminy ósmoklasisty i matury zostały przełożone. Data ich przeprowadzenia zostanie podana wkrótce;
  • W Wielkanoc w kościołach będzie mogło być tylko pięć osób.

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.