Spotkanie z nowym proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem.


Dnia 6 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka z nowym proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem, ks. Michałem Dąbkowskim. Ks. Michał do tej pory pełnił on funkcję proboszcza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy. Podczas spotkania rozmawiano o bieżącej współpracy samorządu gminy Rogóźno z parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem.