Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK.


Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu umożliwiła w formule online zapoznanie się z wiedzą przekazywaną podczas wizyt w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK. Materiały dostępne są na kanale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu na serwisie YouTube:
https://youtu.be/yK-K38YuNBs
https://youtu.be/5YNFf-fKk4g