Gmina Rogóźno pozyskała środki na Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.


Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno pozyskała 201.590,00 zł na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na terenie naszego samorządu. Dofinansowanie w wysokości 100% gmina pozyskała w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr WND‑POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie oraz zapewnienie im wparcia merytorycznego w postaci szkoleń, doradztwa, wizyt studyjnych związanych z utworzeniem i efektywnym funkcjonowaniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Efektem działań będzie zwiększenie udziału osób dorosłych w różnych formach edukacji pozaformalnej, zgodnie z diagnozą potrzeb. Będzie to możliwe dzięki skutecznemu wsparciu merytorycznemu organów prowadzących i kadry szkół pełniących funkcję LOWE. Pracownicy zostaną wyposażeni w wiedzę oraz narzędzie, dzięki którym będzie możliwa realizacja oferty po zakończeniu realizacji projektu. Pracownicy otrzymają także wiedzę jak pozyskiwać dotacje oraz gdzie szukać konkursów, jak tworzyć wartościowe projekty, co przyczyni się do zapewnienia im nie tylko narzędzi merytorycznych ale również finansowych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o projekcie.