Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla odbiorców wody na terenie Gminy Rogóźno.Urząd Gminy w Rogóźnie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu w sprawie jakości wody pochodzące z wodociągów publicznych z miejscowości: Zarośle, Szembruk, Rogóźno oraz Kłódka.

Komunikaty PPIS w sprawie jakości wody.