Spotkanie Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka z Senatorem RP – Ryszardem Boberem i Wicemarszałkiem Województwa – Zbigniewem Sosnowskim.


W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka z Senatorem RP Ryszardem Boberem oraz Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim. Tematem spotkania były aktualne programy krajowe i wojewódzkie w kontekście możliwości wsparcia Gminy Rogóźno w ważnych dla naszego samorządu projektach inwestycyjnych.