WAŻNE!!! Zasady zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.


W załączeniu przekazujemy Państwu zasady zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Ze względu na bardzo krótkie terminy na załatwienie spraw prosimy o zapoznanie się z nimi  pełnomocników komitetów wyborczych oraz osoby zainteresowane udziałem w OKW.

Zasady oraz wzór wniosku zgłoszenia kandydata na BIP Gminy w folderze:

Strona główna/Wybory/Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/Rok 2020/Komunikaty i informacje

Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane są także bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rogóźno – w Punkcie Obsługi Mieszkańca,

pod telefonem nr 56 468 84 93.

Przyjmowanie zgłoszeń do OKW PAK2020_v.1.0._28.06

Zgloszenie_KW_28.06