Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Rogóźno.


Serdecznie zapraszamy na XVIII Sesję Rady Gminy Rogóźno, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. 

Proponowany porządek obrad dostępny na stronie http://rada.rogozno.ug.gov.pl/kalendarz-posiedzen.

W celach profilaktycznych z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia się koronawirusa XVIII Sesja Rady Gminy Rogóźno odbędzie się wyłącznie z udziałem mieszkańców, którzy zgłosili zamiar zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy Rogóźno.