Aktualne konkursy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdź i skorzystaj.


Poniżej prezentujemy aktualne nabory w ramach konkursów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkursy kierowane są dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą zrzeszać się w grupach producenckich.

👨‍🌾 Premie dla młodych rolników
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

💁‍♀‍ Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

🐟 Pomoc suszowa do stawów hodowlanych
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-dla-utrzymujacych-stawy-hodowlane-wnioski-od-srody.html

🚰 Inwestycje w nawadnianie
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

⛈ Odtworzenie produkcji po klęskach
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

👥 Tworzenie grup producentów
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

🌲Wsparcie na zalesianie
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/wsparcie-na-zalesienie/zasady-ubiegania-sie-o-przyznanie-wsparcia-2020.html