50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy.Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania.

Szczegóły nt. dofinansowania w komunikacie ZUS.

Komunikat ZUS – 50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy