Ogłoszenie Konsultacji Społecznych


Dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Rogóźno w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.