Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczęty!


Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

od dnia 1 września 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spisem objęto gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spisu można dokonać poprzez:

1) samospis internetowy, przez aplikację dostępną na stronie Internetowej GUS (https://spisrolny.gov.plprzez cały okres trwania spisu,
2) wywiad telefoniczny – przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego – w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r.,
3) wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych – w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r. Metoda ta będzie jednak możliwa, jeżeli  w kraju nie będzie silnych zaleceń ograniczania kontaktów bezpośrednich.

Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.
Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno gdzie zostało, w tym celu utworzone, w odrębnym pomieszczeniu, stanowisko komputerowe. Wszystkich zainteresowanych, proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Urzędu Gminy – Panem Patrykiem Rabanowskim (56 / 46 884 24). Respondenci, przy wypełnianiu formularza w siedzibie Urzędu, będą mogli skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego.

W przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe jest również dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 / 279 99 99), w kanale „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz telefoniczny lub rachmistrz terenowy.

Dane zebrane podczas spisu rolnego, są prawnie chronione.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/, a także w Gminnym Biurze Spisowym (56 / 46 884 24), lub też dzwoniąc na infolinię GUS (22 279 99 99).