Zebrania sołeckie w gminie Rogóźno.


Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Rogóźno na zebrania sołeckie, które odbędą się w najbliższych dniach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zebrania będą miały miejsce w godzinach popołudniowych. W trakcie zebrań zostaną zatwierdzone podziały środków z funduszy sołeckich na 2021 rok oraz omówione sprawy bieżące gminy. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.