Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) – przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony.

lista jednostek nieodplatnego poradnictwa 2020