10 działań antykryzysowych dla firm.W związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, rząd RP przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców:

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31 marca 2021 r. (wnioski) oraz do 31 czerwca 2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu (dla dużych firm, dużych MŚP, wszystkich branż).

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami (dla wszystkich branż oraz branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy (dla wszystkich branż).

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

7. Zwolnienie ze składek ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6- do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP  (dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi).

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw (dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji).

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP (dla branży transportowej).

Listę działań przedstawiła KPRM.

 

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.