Informacja o podjętych działaniach w celu wykonana decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ZSPU.440.347.2019.WP.MWY


W dniu 02-12-2020 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, do Urzędu Gminy Rogóźno wpłynęła Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ZSPU.440.347.2019.WP.MWY z dnia 2 grudnia 2019 roku, dotycząca nakazu usunięcia danych osobowych Skarżącej w zakresie jej imienia i nazwiska z nagrań VI Sesji Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 roku udostępnionej na stronie internetowej pod adresem https://rogozno.tv-polska.eu/film/462265-sesia-vi.

Decyzja do pobrania: Kliknij tutaj

Na podstawie art. 73. ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) podaję do publicznej wiadomości informację o podjętych działaniach w celu wykonania wyżej wymienionej decyzji jak niżej:

  1. Film został niezwłocznie usunięty z serwisu TV-POLSKA.EU oraz serwisu YouTube;
  2. W dniu 10.12.2020 r. dokonano anonimizacji danych w postaci danych osobowych Skarżącej w zakresie jej imienia i nazwiska z nagrania VI Sesji Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 roku zwanego dalej “nagraniem”. Anonimizacja danych polegała na wycięciu fragmentu ścieżki audio z nagrania za pośrednictwem oprogramowania do nieliniowej edycji wideo.
  3. W dniu 11.12.202 r. dokonano ponownej publikacji nagrania w serwisie TV-POLSKA.EU oraz w serwisie YouTube.