Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.


Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) dokonano aktualizacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

Lista zawiera wykaz jednostek udzielających nieodpłatnej pomocy w zakresie poradnictwa:

 • rodzinnego;
 • psychologiczne;
 • pedagogicznego;
 • pomocy społecznej;
 • rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień;
 • przeciwdziałania przemocy domowej;
 • interwencji kryzysowej;
 • dla osób bezrobotnych;
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 • prawa konsumenckiego;
 • praw pacjenta;
 • praw dziecka;
 • prawa ubezpieczeń społecznych;
 • prawa pracy;
 • prawa podatkowego;
 • dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego;
 • inne;
 • nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.