Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie.


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie, w biurze Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie” w terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rogóźno).

Ogłoszenie o naborze, wymagania dotyczące stanowiska oraz wykaz dokumentów aplikacyjnych.