Deklaracje na podatek od środków transportowych do 15 lutego 2021 r.


Urząd Gminy Rogóźno przypomina właścicielom środków transportowych o obowiązku złożenia deklaracji na 2021 rok. Termin złożenia deklaracji podatkowej mija 15 lutego 2021 r. Obowiązek składania deklaracji ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Uchwała Rady Gminy Rogóźno Nr XXII/140/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku dostępna jest na stronie http://bip.rogozno.ug.gov.pl/strony/3266.dhtml

Formularze dostępne są na stronie:https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/