Dyżur telefoniczny ZUS – waloryzacja emerytur i rent.


Marzec jest miesiącem waloryzacji świadczeń, dlatego bydgoski i toruński oddział ZUS organizują dyżur telefoniczny poświęcony tej tematyce. Jeśli interesuje cię, w jaki sposób zostanie podwyższona twoja emerytura czy renta i jakie są korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy – to dyżur dla ciebie. Eksperci na pytania odpowiadać będą 2 i 4 marca. W bydgoskim oddziale ZUS dyżur odbędzie się 2 marca 2021 r., a przy telefonie zasiądą Monika Bernadowicz, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń oraz Grażyna Mucha, Główny specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Dzwonić można w godz. od 9.00 do 12.00 pod nr. tel. 52 / 34 18 704. Z kolei w Toruniu dyżur odbędzie się 4 marca 2021 r.. W godz. od 11.00 do 13.00 pod nr. tel. 56 / 610 93 12 odpowiedzi na pytania klientów udzielać będą Wanda Stróżyk, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS w Toruniu oraz Agnieszka Czepel, Naczelnik Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

  • Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?
  • Kto może liczyć na podwyżki i jakie?
  • O ile wzrosną emerytury i renty?
  • W jakim terminie zostanie wypłacone świadczenie w nowej wysokości?
  • Jakie są korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy?
  • Czy od marca zmieni się wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz kwota graniczna w oparciu, o którą ustala się prawo i wysokość do tego świadczenia?