Minister Iwona Michałek z wizytą w Gminie Rogóźno.


W miniony poniedziałek Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno spotkał się z Iwoną Michałek – sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Pani Minister gościła w Gminie Rogóźno wraz z wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości, Panem Jarosławem Puckiem. Tematem wiodącym spotkania był program budowy mieszkań budowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.