Dziś 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.


Dnia 3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcony jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego polskiego powojennego podziemia, którzy stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, wykazali się męstwem, niezłomną postawą patriotyczną i przywiązaniem do tradycji.

Dlaczego 1 marca?
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.