Komunikat w sprawie komunikacji publicznej dla mieszkańców sołectw: Białochowo, Gubiny, Skurgwy, Szembruczek i Zarośle.


Szanowni Państwo,

Dziś spotkałem się z sołtysami sołectw: Białochowo, Gubiny, Skurgwy, Szembruczek i Zarośle w sprawie komunikacji publicznej na trasie Grudziądz-Gubiny.

W związku z informacją dotyczącą zawieszenia od 01.04.2021 r. linii nr 55 niezwłocznie podjąłem stosowne działania mające na celu zapewnienie możliwości dojazdu i powrotu do Grudziądza mieszkańców Gminy Rogóźno korzystających z tych połączeń.

Mając na uwadze porozumienie Gminy Rogóźno z Gminą-Miasto Grudziądz dotyczące komunikacji zbiorowej odbyłem stosowne rozmowy z Maciejem Glamowskim – Prezydentem Grudziądza oraz Pawłem Maniszewskim – Prezesem MZK Sp. z o.o. w celu zapewnienia obsługi trasy Grudziądz-Białochowo-Gubiny.

Dzisiejsze spotkanie wyłączenie w gronie sołtysów zorganizowałem z uwagi na obowiązujące ograniczenia zgromadzeń publicznych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W najbliższy wtorek na Komisjach Wspólnych Rady Gminy przedstawię radnych dotychczasowe moje działania oraz ustalenia w tej sprawie.

Pragnę Państwa zapewnić, że mieszkańcy wymienionych sołectw po 01.04.2021 r. w dalszym ciągu będą mieli zapewniony transport zbiorowy na trasie Grudziądz-Białochowo-Gubiny.

O dalszych ustaleniach, w tym rozkładzie jazdy, będę informował Państwa niezwłocznie po ich dokonaniu.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno