Konkurs dla KGW “Bitwy Regionów”


Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Jesteśmy w trakcie przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW.

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl
Film informacyjno-instruktażowy dla Kół Gospodyń Wiejskich, które chcą wziąć udział w konkursie „Bitwa Regionów” dostępny jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=5l3ayuxYSlg
Jeśli na którymś etapie zgłoszenia pojawią się jakieś wątpliwości lub będzie potrzebna pomoc techniczna to zapraszamy KGW do kontaktu z pracownikami OT Bydgoszcz pod nr tel. 52 52 50 803.
Pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 35 tys. zł.
Aktualne informacje dotyczące konkursu, będą ukazywać się również na profilu www.facebook.com/kowrbydgoszcz